Oordeel 2012-33, arts, overige aandoeningen, onafhankelijke arts geraadpleegd, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Tussen de consultatie en de uitvoering is er een tijdsspanne van twee maanden. Er was in deze tijd geen goede verslaglegging van de huisarts zodat, mede door het ontbreken van een tweede consult, niet duidelijk is of er sprake was van ondraaglijk lijden.