Oordeel 2013-106, arts, longaandoeningen, consultatie, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

De houdbaarheidsdatum van een consultatie is beperkt, zeker in het kader van een ingewikkelde casus. Na vier maanden had een tweede bezoek van een consulent aan de patiënt moeten plaatsvinden.