Oordeel 2012-17, arts, overige aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Geen ondraaglijk lijden. Het lijden van patiënte kon niet in overwegende mate toegeschreven worden aan een medisch classificeerbare ziekte of aandoening. De arts heeft niet met patiënte tot de overtuiging kunnen komen dat er voor de situatie waarin zij zich bevond geen redelijke andere oplossing was.