Oordeel 2015-41, huisarts, overige aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Bij patiënt, een man van 60 - 70 jaar, was sinds meerdere decennia sprake van tinnitus gecombineerd met hyperacusis, gehoorverlies, hoofdpijn en evenwichtsstoornissen met oogproblemen. Vanaf ruim een jaar voor het overlijden namen de klachten, voor een deel geduid als fantoomklachten, toe in ernst en verscheidenheid. Geconcludeerd werd dat er bij patiënt sprake was van een ernstige onbehandelbare tinnitus. De patiënt leed onder het volledig geïnvalideerd zijn en onder de sociale isolatie als gevolg daarvan. De arts kon tot de overtuiging komen dat er sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.