Oordeel 2014-51, arts, longaandoening, psychiatrisch, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Bij patiënte, een vrouw van 60-70 jaar, bestonden diverse aandoeningen zoals een morbide adipositas, COPD, diabetes mellitus, slaapapneusyndroom en status na CVA. Ook leed patiënte aan een PTSS en was er andere psychiatrische problematiek waarvoor zij uitgebreid werd behandeld. Zij was al jaren bedlegerig en tot niets meer in staat. Een onafhankelijk psychiater oordeelde dat patiënte wilsbekwaam was ten aanzien van het verzoek. De huisarts vond het moeilijk op haar verzoek in te gaan en verwees haar naar de Stichting Levenseindekliniek. De arts kon tot de overtuiging komen dat sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden en van een vrijwillig en weloverwogen verzoek.