Publicatiejaar 2014

Op deze pagina vindt u onder het tabblad 'Uitspraken' oordelen van de toetsingscommissie die betrekking hebben op publicatiejaar 2014.

Meldingen

De RTE’s ontvingen in dit verslagjaar 5306 meldingen.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding

In 5033 gevallen was er sprake van euthanasie (d.w.z. actieve levensbeëindiging op verzoek van patiënt), in 242 gevallen van hulp bij zelfdoding en in 31 gevallen betrof het een combinatie van beide.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding

Euthanasie en hulp bij zelfdoding
totaal5306
euthanasie5033
hulp bij zelfdoding242
combinatie van beide31
Jaarverslag 2014 Brontabel als csv (80 bytes)

Meldend artsen

De meldend arts was in 4678 gevallen een huisarts, in 175 gevallen een medisch specialist werkzaam in een ziekenhuis, in 191 gevallen een specialist ouderengeneeskunde, in 25 gevallen een arts in opleiding tot specialist en in 237 gevallen was sprake van een arts met een andere achtergrond (bijvoorbeeld een basisarts, een niet praktiserend arts of een hospicearts)

Meldend artsen

Meldend artsen
totaal5306
huisarts4678
medisch specialist werkzaam in ziekenhuis175
specialist ouderengeneeskunde191
arts in opleiding tot specialist25
arts met een andere achtergrond237
Jaarverslag 2014 Brontabel als csv (184 bytes)

Aandoeningen

De aard van de aandoeningen was als volgt in te delen:

  • kanker 3888
  • hart- en vaataandoeningen 247
  • aandoeningen van het zenuwstelsel 317
  • longaandoeningen 184
  • dementie 81
  • psychiatrische aandoeningen 41
  • multipele ouderdomsaandoeningen 257
  • overige aandoeningen 291

Aandoeningen

Aandoeningen
totaal5306
kanker3888
hart- en vaataandoeningen247
aandoeningen van het zenuwstelsel317
longaandoeningen184
dementie81
psychiatrische aandoeningen41
multipele ouderdomsaandoeningen257
overige aandoeningen291
Jaarverslag 2014 Brontabel als csv (227 bytes)

Instellingen

De levensbeëindiging vond in 4309 gevallen thuis plaats, in 171 gevallen in een ziekenhuis, in 184 gevallen in een verpleeghuis, in 239 gevallen in een verzorgingshuis, in 326 gevallen in een hospice en in 77 gevallen elders (bijvoorbeeld bij familie).

Instellingen

Instellingen
totaal5306
thuis4309
ziekenhuis171
verpleeghuis184
verzorgingshuis239
hospice326
elders77
Jaarverslag 2014 Brontabel als csv (104 bytes)

BES-eilanden

De RTE ’s ontvingen in dit verslagjaar geen melding uit de BES -eilanden.

Bevoegdheid en eindoordeel

De RTE ’s achtten zich ten aanzien van alle meldingen bevoegd om te oordelen. In dit verslagjaar kwamen de RTE ’s 4 maal tot het oordeel dat de arts niet overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen had gehandeld.

Duur beoordeling

De gemiddelde tijd tussen ontvangst van de melding en verzending van het oordeel van de RTE ’s was 47 dagen.