Oordeel 2014-24, arts, longaandoening, dementie / alzheimer, hart- en vaataandoeningen, zorgvuldigheidseisen algemeen

De arts had in eerste instantie de vragen in het modelverslag summier beantwoord. De commissie verwacht dat een arts zich zo goed mogelijk verantwoordt, zeker wanneer het gaat om een patiënt die ondraaglijk lijdt als gevolg van een dementieel syndroom. Het modelverslag speelt daarbij een belangrijke rol. Hierin behoort de arts gemotiveerd aan te geven waarom in zijn ogen aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan. Door het in de tweede instantie aanleveren door de arts van een goed onderbouwd en digitaal ingevuld modelverslag en een uitgebreider medisch dossier kon de commissie zich een oordeel hierover vormen.