Nieuwe maandelijkse selectie NVO's gepubliceerd.

2023-018
Patiënte met meerdere psychiatrische stoornissen en reumatoïde artritis leed uitzichtloos en ondraaglijk.

2023-019
Patiënte leed uitzichtloos en ondraaglijk op basis van een stapeling van ouderdomsaandoeningen.

2023-020
Patiënt leed uitzichtloos en ondraaglijk op basis van een alfa-1-antitrypsinedeficiëntie COPD GOLD IV.

2023-021
Vrijwillig en weloverwogen verzoek bij een patiënt die niet meer in staat was te praten na een arteria basilaris trombose.  

2023-022
Vrijwillig en weloverwogen verzoek bij dementie en een autismespectrumstoornis.

2023-023
Uitzichtloos en ondraaglijk lijden op basis van uitgezaaide kanker van onbekende origine.

2023-024
Ziekte van Parkinson met lichte geheugenstoornissen.