Nieuwe maandelijkse selectie NVO's gepubliceerd.

2022-103
Patiënte had last van aanvalsgewijze klachten, uiteindelijk geduid als een combinatie van Lewy body dementie en Alzheimer.

2022-104
Patiënte leed uitzichtloos en ondraaglijk op basis van snel progressieve ALS.

2022-105
Patiënt leed uitzichtloos en ondraaglijk op basis van een Merkelcelcarcinoom.

2022-106
Patiënt leed uitzichtloos en ondraaglijk op basis van pulmonale hypertensie.

2022-107
Patiënt leed uitzichtloos en ondraaglijk als gevolg van de blijvende gevolgen na een CVA.

2022-108
Patiënte leed ondraaglijk op grond van een stapeling van verschillende ouderdomsaandoeningen.