Oordeel 2017-41, huisarts, stapeling van ouderdomsaandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Ondraaglijk lijden door een hoogbejaarde patiënte vanwege een cumulatie van ouderdomsaandoeningen en daarmee samenhangende klachten. Mede door haar gebrek aan mobiliteit was er onder meer sprake van existentiële eenzaamheid.