Oordeel 2017-31, huisarts, longaandoening, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Arts heeft niet overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen gehandeld vanwege het ontbreken van duidelijkheid betreffende de uitzichtloosheid van het lijden