Oordeel 2015-100, huisarts, kanker, vrijwillig en weloverwogen verzoek, zorgvuldigheidseisen algemeen

Patiënte, een vrouw tussen 80 en 90 jaar oud, leed sinds twee maanden aan acute myeloïde leukemie. Zij wees behandeling af. Zij leed hevige pijn vanwege een metastase. Pijnmedicatie had onvoldoende effect. Op de dag van de levensbeëindiging werd zij gesedeerd met dormicum vanwege ondraaglijk lijden. Voorafgaand aan deze medicatie legde zij haar wens vast op een video. Op grond van het bezoek aan patiënte, gesprekken met de arts en de familie, de video en de schriftelijke wilsverklaring kon de consulent tot de conclusie komen dat aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan. De arts kon op grond van art.2 lid 2 aan het verzoek tot levensbeëindiging voldoen.