Oordeel 2015-24, arts, psychiatrisch, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Patiënte, een vrouw tussen 60 en 70 jaar, leed al jaren aan tinnitus. Zij ontwikkelde een aanpassingsstoornis met een gemengde angstige en depressieve stemming. Psychotherapie en medicatie werden gestart maar door patiënte afgebroken. Zij kon niet leren leven met haar aandoening omdat de mogelijkheid tot coping ontbrak, mogelijk als gevolg van haar persoonlijkheid, beperkte intelligentie dan wel beperkte cognitieve vermogens. Hoewel volgens een geconsulteerde psychiater er behandelmogelijkheden waren op psychiatrisch gebied, was patiënte niet in staat die te benutten. De arts kon tot de overtuiging komen dat het lijden uitzichtloos en ondraaglijk was.