Oordeel 2015-92, huisarts, kanker, vrijwillig en weloverwogen verzoek, medisch zorgvuldige uitvoering

Omdat de toestand van patiënte in de nacht voorafgaande aan de levensbeëindiging acuut verslechterde, werd zij gesedeerd met dormicum en morfine. Vóór de sedatie had zij de arts op ondubbelzinnige wijze om euthanasie verzocht, had zij gesproken met de consulent die had geconcludeerd dat aan alle zorgvuldigheidseisen was voldaan en was de arts op basis hiervan voornemens het verzoek van patiënte in te willigen. De arts kon tot de overtuiging komen dat er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek en van ondraaglijk en uitzichtloos lijden.