Oordeel 2015-87, huisarts, dementie / alzheimer, onafhankelijke arts geraadpleegd, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Patiënt, een man van 70-80 jaar met Alzheimer, leed ondraaglijk onder cognitieve achteruitgang en functieverlies. Hij vreesde verdere aftakeling, zorgafhankelijkheid en opname in een zorginstelling. Hij leed onder de uitzichtloosheid van zijn situatie en wenste euthanasie. De laatste anderhalf jaar sprak de arts regelmatig met patiënt over zijn euthanasiewens en raadpleegde hij driemaal dezelfde SCEN-arts. De arts en de consulent constateerden dat patiënt consistent bleef in zijn euthanasieverzoek. Arts kon tot de overtuiging komen dat er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek in verband met ondraaglijk en uitzichtloos lijden.