Oordeel 2014-77, arts, psychiatrisch, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Bij patiënt, een man van 30-40 jaar, werd in zijn jeugd een autistische stoornis vastgesteld. Hij was verwaarloosd en mishandeld en vanaf jonge leeftijd had hij meerdere pogingen tot zelfdoding gedaan. De behandelend psychiater wilde niet ingaan op zijn euthanasiewens en vroeg de arts, collega psychiater, de begeleiding van patiënt over te nemen. De arts achtte patiënt wilsbekwaam ten aanzien van zijn verzoek. Er vond nog een behandeling plaats en een onafhankelijke psychiater werd om een second opinion gevraagd. Deze concludeerde dat er sprake was van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. De geconsulteerde huisarts/SCEN-arts concludeerde dat aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan.