Oordeel 2013-57, arts, kanker, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Patiënt, een man van 80 – 90 jaar, had metastasen in de hersenen en de longen van een eerder operatief verwijderd melanoom. Zijn lijden bestond uit zijn lichamelijke en geestelijke achteruitgang. Hij kreeg moeite met communiceren. SCEN-arts, die patiënt twee keer bezocht, stelde vast dat hij traag en niet adequaat reageerde. Wel was patiënt volgens haar consistent en duidelijk in zijn verzoek om euthanasie. Arts licht toe waarom hij overtuigd was van wilsbekwaamheid van patiënt en geen psychiater had geraadpleegd. Arts kon tot overtuiging komen dat sprake was van vrijwillig en weloverwogen verzoek en van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.