Oordeel 2013-17, arts, psychiatrisch

Patiënt, 40- 50 jaar, heeft sinds vijfentwintig jaar recidiverende, ernstige depressies. In de loop van de tijd nemen zijn klachten toe. Patiënt is zeer uitgebreid behandeld. Door ECT is zijn korte termijn geheugen verminderd. De behandelend psychiater en twee als deskundigen geraadpleegde, onafhankelijke psychiaters stellen vast dat patiënt uitbehandeld is. Patiënt lijdt ondraaglijk onder de therapieresistente depressiviteit. Na screening door een psychiater wordt de euthanasieprocedure opgestart. De arts, internist, spreekt meerdere malen uitgebreid met patiënt. De arts raadpleegt als consulent, een onafhankelijke SCEN-arts, tevens psychiater. Deze stelt vast dat aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen is voldaan.