Oordeel 2013-84, arts, dementie / alzheimer

Patiënt, een man van 80-90 jaar, was al jaren bekend met perioden van afasie en geheugenproblemen. Drie maanden voor overlijden kreeg hij last van onrust, angst, verwardheid en boosheid. Een psychiater constateerde dementie, een neuroloog vermoedde een zich ontwikkelend dementiesyndroom. Arts achtte nader onderzoek door een geriater niet zinvol. Patiënt vreesde verdere geestelijke achteruitgang en een verpleeghuisopname en vroeg om euthanasie. Arts raadpleegde consulent, een psychiater, drie maal. De eerste twee keren was volgens deze niet aan de zorgvuldigheidseisen voldaan, de derde keer wel. Arts kon tot overtuiging komen dat sprake was van vrijwillig en weloverwogen verzoek en van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.