Oordeel 2012-12, arts, kanker, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Patiënt koos voor palliatieve sedatie, maar was met arts overeengekomen dat deze zou overgaan tot euthanasie, indien sedatie lang zou duren of patiënt niet goed behandelbare complicaties zou krijgen. Weliswaar verkeerde patiënt door sedatie in staat van verlaagd bewustzijn, maar gezien waarneembare tekenen van lijden bij patiënt was euthanasie in dit geval verantwoord.