Oordeel 2012-11, arts, kanker, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Omdat huisarts van patiënt geen medewerking wilde verlenen aan euthanasie, wendde patiënt zich tot Stichting Levenseinde Kliniek (SLK). Patiënt is nadien ook bij andere huisarts onder behandeling gekomen, maar deze liet reeds ingezette euthanasieprocedure verder over aan arts, verbonden aan SLK. Arts kon tot overtuiging komen dat sprake was van ondraaglijk en uitzichtloos lijden en van vrijwillig en weloverwogen verzoek.