Oordeel 2012-64, arts, psychiatrisch

Patiƫnte is al jaren bekend met lichamelijke en psychiatrische problematiek. Haar behandelend psychiater is aanvankelijk bereid op haar euthanasieverzoek in te gaan, maar na een negatief SCEN-advies ziet hij er vanaf. Volgens de behandelend psychiater en een andere psychiater, die om een second opinion is gevraagd, is er geen sprake van een depressie in engere zin. De arts, zelf huisarts en verbonden aan de Stichting Levenseinde Kliniek (SLK), raadpleegt als consulent een SCEN-arts. De arts kon tot overtuiging komen dat sprake was van ondraaglijk en uitzichtloos lijden en een vrijwillig en weloverwogen verzoek.