Oordeel 2012-60, arts, kaker, niet vragen oproepende melding

Patiënt, een man van 40 – 50 jaar, had een tumor van de dunne darm. Hij onderging hiervoor uitgebreide behandelingen maar desondanks was sprake van progressie van de ziekte. Arts kon tot overtuiging komen dat sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.