Niet vragen oproepende meldingen

Op deze pagina vindt u onder het tabblad 'Uitspraken' niet vragen oproepende meldingen.

Meldingen die geen vragen oproepen (NVO's) worden in beginsel door de betreffende toetsingscommissie digitaal beoordeeld. Als één van de commissieleden van mening is dat de melding wél vragen oproept wordt de melding alsnog doorverwezen voor behandeling op de maandelijkse commissievergadering, waar alle vragen oproepende meldingen (VO's) worden behandeld.

De toetsingscommissie beoordeelt de melding in eerste instantie op basis van de van de lijkschouwer ontvangen documenten. Als de commissie nog vragen heeft zal zij die veelal schriftelijk stellen waarbij, omwille van een spoedige afhandeling, wordt aangegeven dat de arts per e-mail of fax kan reageren. In sommige gevallen zal de commissie telefonisch vragen stellen.