Oordeel 2017-110, specialist ouderengeneeskunde, overige aandoeningen, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Patiënt met gevorderde Huntington en cognitieve achteruitgang. Een geconsulteerde onafhankelijke psychiater achtte patiënt wilsbekwaam ten aanzien van zijn euthanasiewens.