Oordeel 2016-42, specialist ouderengeneeskunde, stapeling van ouderdomsaandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

De voor een second opinion geraadpleegde specialist ouderengeneeskunde was van mening dat er sprake was van "voltooid leven problematiek" en "lijden aan het leven" door verlies van regie en autonomie als gevolg van de rolstoelafhankelijkheid van patiƫnte en zag geen ondraaglijk lijden in enge zin. De arts was overtuigd dat de combinatie van ernstige en invaliderende klachten met de totale uitzichtloosheid van de situatie een grote lijdensdruk veroorzaakte.

Aandachtspunten: ondraaglijk lijden door een stapeling van ouderdomsaandoeningen. Geen "lijden aan het leven".