Oordeel 2015-47, specialist ouderengeneeskunde, psychiatrisch, vrijwillig en weloverwogen verzoek, consultatie

Patiënte, 80-90 jaar, was ruim 40 jaar bekend met een ernstige somatisatiestoornis in combinatie met een persoonlijkheidsstoornis. Patiënte is jarenlang uitgebreid behandeld, maar zonder resultaat. Ruim een jaar voor het overlijden werd een depressieve stoornis met psychotische kenmerken geconstateerd, die medicamenteus en met ECT werd behandeld, eveneens zonder resultaat. De arts had geen onafhankelijke psychiater geraadpleegd voor het beoordelen van de wilsbekwaamheid. Het ging echter om een patiënte die al jarenlang door vele psychiaters en andere specialisten was gezien en behandeld; daarbij was de wilsbekwaamheid van patiënte nooit in twijfel getrokken. De arts, de behandelend specialist ouderengeneeskunde en de geraadpleegde huisarts/SCEN-arts waren allen van mening dat patiënte wilsbekwaam was. Onder deze omstandigheden kon de arts tot de overtuiging komen dat er sprake was van een wilsbekwame patiënte en van een vrijwillig en weloverwogen verzoek.