Oordeel 2015-43, arts, psychiatrisch

Bij patiënt, 50-60 jaar, was sprake van een alcohol- en drugsverslaving. Patiënt onderging meerdere behandelingen in ziekenhuizen en verslavingsklinieken. Het lukte niet zijn alcoholverslaving te overwinnen. Er was uiteindelijk sprake van een chronische, destructief verlopende alcoholverslaving met een progressieve afhankelijkheid en lichamelijk, sociaal en psychisch verval.
Volgens de verslavingskliniek waren er geen voor de patiënt aanvaardbare mogelijkheden meer om het lijden te verlichten. De arts heeft een onafhankelijk psychiater geraadpleegd, die concludeerde dat er buiten de verslaving geen psychiatrie in engere zin of een persoonlijkheidsstoornis aanwezig was. Volgens deze