Oordeel 2017-130, huisarts, kanker, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Bij patiënt, een jonge man van 16-18 jaar, werd vijf maanden voor het overlijden een niercelcarcinoom met metastasen in de lymfeklieren en de longen vastgesteld. Patiënt onderging behandeling, maar desondanks ontwikkelde de tumor zich progressief. Een dag voor het overlijden heeft patiënt de arts om daadwerkelijke uitvoering van de levensbeëindiging verzocht. De ouder van patiënt is betrokken geweest in de besluitvorming.