Oordeel 2017-33, arts, stapeling van ouderdomsaandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Verzoek om euthanasie in eerste instantie niet gehonoreerd door SLK team, in tweede instantie, na toename van het lijden, door ander SLK team wel