Oordeel 2017-29, arts, stapeling van ouderdomsaandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Ondraaglijk lijden door een stapeling van ouderdomsaandoeningen. De huisarts van patiënte beschouwde de problematiek waar patiënte mee kampte voornamelijk als eenzaamheidsproblematiek en wilde om die reden niet op haar euthanasieverzoek ingaan. Patiënte werd aangemeld bij de SLK.