Oordeel 2017-63, huisarts, longaandoening, onafhankelijke arts geraadpleegd

De consulent bezocht patiënt drieënhalve week voor de levensbeëindiging. Eén dag voor het overlijden was er telefonisch contact tussen de arts en de consulent. De consulent bevestigde dat nog steeds aan de zorgvuldigheidseisen werd voldaan.