Oordeel 2017-46, huisarts, combinatie van aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, geen redelijke andere oplossing

Wegens een half jaar lang bestaande keelklachten met progressie was er een verdenking op een maligniteit in de keel. Tevens was patiënt jarenlang bekend met ernstige COPD en perifeer vaatlijden. Patiënt wees nadere diagnostiek en behandeling nadrukkelijk af.