Oordeel 2017-38, huisarts, stapeling van ouderdomsaandoeningen, onafhankelijke arts geraadpleegd

Consulent geeft negatief advies. Arts voert toch uit. Arts heeft zich in het modelverslag verantwoord en zo doende voor de commissie aannemelijk gemaakt dat zij tot de overtuiging heeft kunnen komen dat wél aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan.