Oordeel 2016-58, huisarts, kanker, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Bij patiënt werd een jaar voor het overlijden een uitgebreid gemetastaseerde maligniteit vastgesteld. Om het ziekteproces te remmen werd patiënt behandeld met verschillende therapieën. Ruim anderhalve maand voor het overlijden werden ook hersenmetastasen vastgesteld.