Oordeel 2016-08, huisarts, dementie, somatische aandoeningen, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Een vrouw tussen 80 en 90 jaar leed met name onder toenemende cognitieve achteruitgang als gevolg van dementie. Daarnaast kampte zij met diverse somatische klachten. Zij was volledig zorgafhankelijk geworden. Patiënte ervoer haar totale lijden als ondraaglijk en verzocht de arts om euthanasie. Een geraadpleegde psychiater beoordeelde patiënte wilsbekwaam ten aanzien van haar verzoek.