Oordeel 2016-84, huisarts, overige aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Uitgebreide somatische klachten tengevolge van een jarenlange alcoholverslaving

Aandachtspunt: somatische klachten veroorzaken het ondraaglijk lijden bij alcoholverslaafde