Oordeel 2016-68, huisarts, overige aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, zorgvuldigheidseisen algemeen

Aard van de aandoening, namelijk prikkelbare darm syndroom (PDS). Om een psychische of psychiatrische component uit te sluiten heeft de arts een onafhankelijk psychiater geraadpleegd.

Aandachtspunten: bijzonder ziektebeeld. Mogelijk een psychische/psychiatrische component. Raadplegen onafhankelijk psychiater.