Oordeel 2016-67, huisarts, stapeling van ouderdomsaandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Patiënt lijdt ondraaglijk onder stapeling van ouderdomsaandoeningen, waardoor volledige afhankelijkheid van anderen, verlies van autonomie en gebrek aan kwaliteit van leven

Aandachtspunt: ondraaglijk lijden van hoogbejaarde patiënt met stapeling van ouderdomsaandoeningen