Oordeel 2016-48, huisarts, combinatie van aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek, geen redelijke andere oplossing

Extra behoedzaamheid goed betracht door deskundige te raadplegen bij combinatie van psychiatrie en somatiek.

Aandachtspunt: raadplegen ouderenpsychiater voor beoordeling medische grondslag en ondraaglijkheid lijden