Oordeel 2016-44, huisarts, combinatie van aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Ondraaglijk lijden met name op basis van wegvallen van visus.

Aandachtspunten: ondraaglijk lijden door slechtziendheid bepaald