Oordeel 2016-07, huisarts, combinatie van somatische en psychiatrische aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Een vrouw, 70-80 jaar, had uitgebreide en ernstige somatische aandoeningen en klachten. Daarnaast was sprake van psychiatrische klachten, waaronder persoonlijkheidsproblematiek en psychotische episoden. Met medicatie was haar psychotische aandoening langdurig in remissie. Haar behandelend psychiater vond patiënte wilsbekwaam ten aanzien van haar euthanasieverzoek, maar kon daar -evenals haar huisarts- niet op ingaan. De SLK-arts raadpleegde een onafhankelijke psychiater. Deze concludeerde dat patiënte wilsbekwaam was en dat er geen reële behandelingsmogelijkheden meer aanwezig waren.