Oordeel 2016-11, arts, psychiatrische aandoeningen, somatische aandoeningen, onafhankelijke arts geraadpleegd

De arts raadpleegde een onafhankelijke psychiater, die concludeerde dat patiënt wilsbekwaam was ten aanzien van zijn euthanasieverzoek en dat er vanuit psychiatrisch oogpunt geen realistische behandelmogelijkheden meer aanwezig waren.

De arts raadpleegde als eerste consulent een onafhankelijke psychiater/SCEN-arts. Deze oordeelde dat patiënt wilsbekwaam was, maar vond het ondraaglijk en uitzichtloos lijden van patiënt niet invoelbaar.

De arts heeft een week later een tweede consulent (huisarts/SCEN-arts) geraadpleegd, die oordeelde dat aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan.

De commissie merkt op dat het niet de bedoeling is dat een arts net zo lang zoekt tot hij een consulent treft die met een oordeel komt die hem welgevallig is. Wanneer volgens een consulent niet aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan, is het aan de arts om extra goed te motiveren waarom dat wél het geval is. In dit geval heeft de arts zich voldoende ingespannen om zijn visie te onderbouwen.