Oordeel 2013-63, arts, hart- en vaataandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Patiënt, een man van 80-90 jaar, was al jaren bekend met cardiale en renale klachten waarvoor hij uitgebreid was behandeld. Hij ging uiteindelijk lichamelijk snel achteruit en was tot niets meer in staat. Patiënt leed onder zijn toenemende afhankelijkheid van anderen en wilde niet naar een verpleeghuis. Toen hij om euthanasie verzocht, adviseerde zijn huisarts het eten en drinken te staken. Dit traject durfde patiënt niet in te gaan en hij wendde zich tot de Stichting Levenseindekliniek. Arts kon tot overtuiging komen dat sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.