Oordeel 2013-102, arts, kanker, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, consultatie

Patiënte wordt door haar eigen huisarts, die twee dagen voor het overlijden kenbaar maakt om principiële redenen niet bereid te zijn tot uitvoering van de levensbeëindiging over te gaan, overgedragen aan de arts. Patiënte is palliatief gesedeerd, maar tijdens de bezoeken van de arts aan patiënte is zij nog eenmaal aanspreekbaar. Bij het bezoek van de consulent verkeert patiënte in een reversibel coma. Haar daaruit te laten ontwaken ten behoeve van (communicatie met) de SCEN-consulent wordt inhumaan geacht. Het had op de weg van de eigen huisarts gelegen om patiënte eerder dan nu is gebeurd over te dragen.