Oordeel 2013-100a en 100b, arts, aandoeningen van het zenuwstelsel, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Twee echtgenoten tussen de 80 en de 90 jaar oud kampten met ernstige aandoeningen en ondraaglijk lijden. Zij verzochten om gelijktijdige levensbeëindiging. De beide betrokken huisartsen konden bij zowel de patiënt als de patiënte tot de overtuiging komen dat aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan.

Het betreft hier twee afzonderlijke meldingen, die apart door de commissie zijn beoordeeld. Beide oordelen worden hier weergegeven.