Oordeel 2013-30, arts, psychiatrisch

Bij patiënte, 60-70 jaar, is sinds haar puberteit sprake van een psychiatrisch lijden dat tot vele en ernstige lichamelijke klachten leidt. Patiënte raakt ernstig geïnvalideerd en bedlegerig en is afhankelijk van sondevoeding. Uiteindelijk worden een somatisatiestoornis en een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Patiënte vraagt haar huisarts en de arts, specialist ouderengeneeskunde, om euthanasie. Op voorstel en in overleg met de arts en de huisarts probeert patiënte te versterven, maar zij kan dit niet volhouden. Zij vraagt de arts om uitvoering van euthanasie. De arts raadpleegt als consulent een onafhankelijke psychiater, tevens SCEN-arts. Deze oordeelt dat patiënte wilsbekwaam is ten aanzien van haar euthanasieverzoek en dat aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen is voldaan.