Oordeel 2013-24, arts, psychiatrisch

Patiënte, 40-50 jaar, lijdt vanaf haar puberteit aan ernstige chronische depressiviteit en suïcidaliteit. Daarnaast heeft zij een persoonlijkheidsstoornis met borderline trekken. Zij is langdurig in behandeling geweest, klinisch en ambulant. De laatste negen maanden is zij opgenomen op een gesloten afdeling van een psychiatrische instelling en onder behandeling van de arts, psychiater. Vastgesteld wordt dat bij patiënte sprake is van een therapieresistentie depressie en dat zij is uitbehandeld. Arts laat patiënte door een andere psychiater onderzoeken. Deze stelt vast dat patiënte wilsbekwaam is. Consulent, een onafhankelijke specialist ouderengeneeskunde, oordeelt dat aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen is voldaan.