Oordeel 2013-08, arts, psychiatrisch

Patiënte, 70-80 jaar, is al jaren bekend met een uitgebreide psychiatrische problematiek, zoals een gegeneraliseerde angststoornis met paniekaanvallen, fobieën, depressieve stemmingen en een persoonlijkheidsstoornis. Zij heeft vele therapeutische en medicamenteuze behandelingen ondergaan, zonder succes. De arts, zelf arts-psychotherapeut, raadpleegt als eerste consulent een psychiater, die patiënte twee keer bezoekt. Zij komt tot het oordeel dat er geen redelijke behandelingsopties aanwezig zijn en dat aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan. Ook de tweede consulent, een onafhankelijke huisarts, tevens SCEN-arts, oordeelt dat aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan.