Oordeel 2013-03, arts, psychiatrisch

Patiënte, een vrouw van 30-40 jaar, heeft al meer dan 15 jaar psychiatrische klachten. Zij heeft traumatische ervaringen in haar jeugd opgedaan en is affectief verwaarloosd. De diagnose psychotische stoornis NAO wordt gesteld. Op advies van de eerste SCEN-arts raadpleegt de arts een onafhankelijk  psychiater voor een second opinion. Op voorstel van deze psychiater vindt er nog een medicamenteuze behandeling plaats, echter zonder het gewenste resultaat. De psychiater is van mening dat aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen is voldaan, maar adviseert de arts nog een tweede SCEN-arts te raadplegen. De tweede SCEN-arts, een huisarts, is er niet van overtuigd dat aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan. Omdat zijn bevindingen niet rijmen  met die van de geraadpleegde psychiater raadpleegt de arts nog een onafhankelijk psychiater als derde SCEN-arts. Deze komt tot de conclusie dat aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen is voldaan.